Otitis media (ОМ) е заеднички термин за воспаленијата на слузницата на средното уво.

Тоа е  втората најчеста болест на детска возраст, по воспаление на горниот респираторен тракт. Според различни автори, 20% до 90% од децата на возраст до 10 години барем еднаш имаат воспаление на средното уво.

otitis-media-transp.png
Upaljena bubna opna
Pritisak na bubnu opnu i prisutna tečnost smanjuju pokretljivost kostiju srednjeg uha što uzrokuje oslabljen sluh
Bubna opna je inicijalno uvučena ka unutra, što uzrokuje osećaj bola
Eustahijeva tuba postaje upaljena i začepljena
Kako infekcija napreduje unutašnji pritisak tečnosti može uzrokovati da se bubna opna ispupči ka spolja.

Акутно воспаление на средното уво – Otitis media acuta (ОМА)

ОМА е ненадејно настанато воспаление на слузницата на средното уво со времетраење на воспалителниот процес до 3 недели. По правило настанува по ринофаринксен пат, а причинителите се вируси, бактерии или станува збор за вирусно-бактериска коинфекција. Во 50% од случаите, причинител е вирус, додека поретко се во прашање бактерии.

Во клиничката слика доминираат локални симптоми, додека општите симптоми се претежно благи (пациентот не е болно лице, туку лице со болно уво). Главниот симптом е болка во увото. Помалите деца ќе плачат, ќе изгледаат како да им е лошо или ќе имаат проблеми со спиењето поради болка. Околу 50% од децата со инфекција на увото ќе имаат температура.

Зачестени воспаленија на средното уво
Dete na kontroli kod lekara

Најчестите знаци и симптоми на акутно воспаление на средното уво се болка во увото (оталгија), истекување од увото (отореја), ослабен слух, вознемиреност и покачена температура.

Зачестени воспаленија на средното уво

  1. Првенствено, при третман на болка, се препорачува примена на локални суви топли облоги на заболеното уво.
  2. Исто така, заради ублажување на болката, се препорачува парацетамол во соодветна доза за возраста и во согласност со телесната маса на детето.
  3. Антибиотици

Се советува да не се вклучуваат антибиотици во третманот на акутен отитис медиа во првите 48 часа до 72 часа од болеста, туку само да се следи детето, бидејќи:

  • во 70% -90% доаѓа до спонтано излекување во рок од 7-14 дена кај првпат настанат ОМА и спорадичен ОМА
  • Раната примена на антибиотици овозможува ублажување на симптомите по 24 часа, кога тие и спонтано исчезнуваат, а се зголемува инциденцата на дијареја кај децата за 10%.

По следењето на детето, доколку не дојде до подобрување, се јавуваат знаци на покачена телесна температура и/или зголемување на болките во увото, истекување од увото или лекарот се одлучува веднаш да започне со антибиотска терапија, избраниот антибиотик е амоксицилин во доза од 80-90mg/kg TM, поделен во три дози.

Оптималното времетраење на антибиотската терапија не е прецизно одредено и се движи, според препораките на авторите, од 5 до 10 дена.

Извор: ОТИТИС МЕДИА Национален водич за лекарите во примарната здравствена заштита, ноември, 2004.