Ве молиме поставете ни прашање на англиски јазик

  Каде да го купите?

  Отикон™ можете да го купите во сите подобро снабдени аптеки.

  Аптеки во близина

  Контакт

  Ексклузивен дистрибутер
  за Србија, Македонија и Хрватска:

  Oktal Pharma logo
  Контакт

  Ексклузивен дистрибутер
  за Босна и Херцеговина:

  EL Pharma logo
  Контакт

  Ексклузивен дистрибутер
  за Црна Гора:

  Farmont logo
  Контакт