Ефикасност и безбедност на капките за уши на Otikon™, или натуропатските капки, е проучена кај деца со уво болка, поврзани со отитис медиа.

1. Ефикасност во лечење на болки во увото поврзани со акутен отитис медиа

█ АНЕСТЕТИК     █ ОТИКОНTM

Олеснување на болката првиот, вториот и третиот ден во моментот на примена, 15 минути и 30 минути по примена.

Деца на возраст од 6-18 години со болка во увото (оталгија).

N = 103, 36 пациенти со билатерална ОМА. Терапија 3 дена.

Група А – ОтиконTM (5 капки 3 пати дневно).

Група Б – капки со анестетик (5 капки 3 пати дневно).

ОтиконTM e еднакво ефикасен како и аналгетските капки за уши и докажано е корисен во третманот на болка во ушите предизвикани од акутно воспаление на средното уво.

Efficacy of naturopathic extracts in the management of ear pain associated with acute otitis media – Sarrell et al, Arch Pediatr Adolesc Med. 2001 Jul;155(7):796-9

2. Третман на болка во увото кај деца

█ Анестетик со антибиотик     █ Otikon™ + антибиотик    
█ Анестетик     █ Отикон™

Олеснување на болката првиот, вториот и третиот ден во моментот на примена, 15 минути и 30 минути по примена.

171 дете на возраст од 5-18 години со оталгија и клинички наоди што укажуваат на инфекција на средното уво. Терапија 3 дена.

Група А – ОтиконTM – 5 капки 3 пати дневно.

Група Б – ОтиконTM – 5 капки 3 пати дневно + амоксицилин 80mg/kg/ден поделен во 3 дози.

Група Ц – топикален анестетик (аметокаин и феназон во глицерин) – 5 капки 3 пати дневно.

Група Д – топикален анестетик – 5 капки 3 пати дневно + амоксицилин 80mg/kg/ден поделен во 3 дози.

Во случај на болка во ушите предизвикана од акутно воспаление на средното уво, кај деца на кои им е потребно активно лечење, наместо препорачаното чекање и следење од 2 до 3 дена, може да се користат капките за уши Отикон ТМ..

Naturopathic Treatment for Ear Pain in Children – Sarrell et al, Pediatrics. 2003 May;111 (5 Pt 1):e574-9

3. Терапија на акутен отитис медиа: Ефикасност во споредба со антибиотска терапија

█ Aмоксицилин     █ Отикон™

Олеснување на болката првиот, вториот и третиот ден во моментот на примена, 15 минути и 30 минути по примена.

200 деца на возраст од 5-18 години со болка во увото поврзана со ОМА. Терапија 3 дена

Група 1 – ОтиконTM 5 капки 3 пати дневно и плацебо сируп 3 дози дневно.

Група 2 – амоксицилин сируп 80mg/kg/ден поделен во 3 дози дневно и плацебо капки за уши, 3 дози дневно.

ОтиконTM е најмалку еднакво ефикасен како амоксицилин во лекувањето на изливите од средното уво и е значително подобар за лекување на болка во увото предизвикана од акутен отитис медиум (ОМА).

Неговата употреба ја намалува потребата од системско лечење со антибиотици, без зголемен ризик од секундарни компликации.

Предлагаме кај деца постари од 5 години со дијагноза на акутен отитис медиум, почетното лечење со антибиотици да се замени со ОтиконTM-om.

Management of Acute Otitis Media: Efficacy of Naturopathic Eardrops vs Antibiotic Treatment – Sarrell et al, Archivos en Medicina Familiar 2007, Vol. 9 (1) 31-39